Gå till innehåll

Krissamtal

Livskraft Skånes behandlingsledare är utbildad inom kris- och trauma och har flera års erfarenhet av samtal med människor som blivit utsätta för svåra våldsbrott eller andra allvarliga livshändelser. Behandlaren är verksam i Malmö stads krisberedskap vid extraordinära händelser och handleder krisstödjare i deras arbete.

I stort sett alla kommer någon gång att hamna i en kris. Krisen kan komma plötsligt eller utlösas av något som funnits där en längre tid. Reaktionen varar olika länge och yttrar sig olika från person till person.

En kris eller oväntad händelse, på jobbet eller i privatlivet, kan påverka hela livssituationen. Den kan leda till svåra konsekvenser om den inte hanteras på ett bra sätt. I krissamtalen ges stöd att bearbeta det som hänt för att kunna släppa och gå vidare. Samtalen kan hållas både individuellt och i grupp.

En krisreaktion är inte ett sjukdomstillstånd utan en normal reaktion på en svår livshändelse.