Gå till innehåll

Nätverksarbete

Livskraft Skånes behandlingsledare har många års erfarenhet som professionell nätverksledare och har även utbildat personal i nätverksledning. Målet med nätverksmöten är att stödja samverkan mellan individer, grupper och professionella.

Det kan vara bra med nätverksmöte när

 • en familj eller person har bekymmer och behöver hjälp
 • en familj drabbats av en kris
 • det finns oro kring ett barn, ungdom eller vuxen
 • socialtjänsten gör en utredning
 • det kan underlätta att någon utifrån förbereder och håller mötet och då det finns många olika åsikter i nätverket
 • inför utslussning från behandlingshem, familjehem eller annan institution

Viktiga samarbetspartners är exempelvis

 • familj och vänner
 • skola och förskola
 • fritidspersonal
 • idrottsledare
 • barn- och ungdomspsykiatrin
 • primärvård
 • fältassistenter
 • polis

När nätverket runt en individ eller familj möts, där förståelse nås och nätverket drar åt samma håll, kan stora och bestående förändringar uppnås.